گفتنی ها

در اطراف ما همیشه اتفاقاتی می افتد که بعضا برای ما راهنما هستند و یا دلگرمی ادامه مسیر.

من در صفحه “گفتنی ها” به این موضوعات خواهم پرداخت. از اخبار و رویداد هایی که در اطراف خودم و یا در جهان اتفاق می افتد خواهم گفت.

سعی خودم را خواهم کرد اتفاقات خوش و امیدوار کننده را بیان کنم و یا انسان هایی که در مسیرم همراهم بوده اند را یاد کنم.

Instagram واتساپ واتساپ
ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.