سید محسن ناظر در حال گفتگو با یکی از همکاران خود

درخواست مشاوره

قصدم این بود نام این صفحه را بگذارم : گفتگو دوستانه و یا هم صحبتی ! اما دیدم شاید فهم آن سخت باشد و مخاطبینم را به اشتباه اندازد.

در مدتی که باهم خواهیم بود با جان و دل دغدغه هایتان را خواهم شنید و هر آنچه در توانم باشد راهنماییتان خواهم کرد.

فرم زیر را کامل کنید
Instagram واتساپ واتساپ
ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.