نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار چیست

مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار چه نقشی دارد؟

نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار چیست
مدیریت منابع انسانی (Human resource management) یا به اختصار HRM یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت کسب‌وکارها با هر مقیاس است. مدیران منابع انسانی بر اموری مانند استخدام نیروها، توزیع وظایف، استقرار نیروها و مدیریت کارکنان تمرکز دارند. نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار به‌دلیل ایجاد نیروی کار مولد نقشی پررنگ است و برای موفقیت در این امر باید با اهمیت این نوع از مدیریت و راهکارهای موثر برای موفقیت مدیران منابع انسانی آشنا باشید.

نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار چیست؟ سید محسن ناظر مدیریت کسب و کار

نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار

اصطلاح منابع انسانی دارای تاریخی 120 ساله است، با این حال این اصطلاح از دهه 1960 میلادی کاربرد گسترده پیدا کرد و بخش مدیریت منابع انسانی به یکی از بخش‌های ضروری برای سازمان‌ها تبدیل شد. اهمیت این نوع از مدیریت آنقدر زیاد است که حتی کسب‌وکارهای کوچک نیز می‌کوشند از راهکارهای این نوع از مدیریت برای استخدام افرادی کارآمد و متعهد استفاده کنند.

در کسب‌وکارهایی با مقیاس متوسط تا بزرگ، بخش مدیریت منابع انسانی نقشی پررنگی نیز در استراتژی سازمان دارد؛ زیرا اعضای این تیم مدیریتی سیاست‌هایی را تعیین می‌کنند تا امور استخدام و استقرار نیروها و توزیع وظایف دارای اصولی مدون و از پیش‌تعیین‌شده باشند.

برخی از نکات مهم برای این ایجاد این سیاست‌های استراتژیک عبارتند از:

  • تمرکز بر استخدام نیروهایی با مهارت‌های خاص برای پست‌های شغلی خاص
  • استخدام نیروها بر اساس اهداف فعلی و آینده کسب‌وکار
  • اطمینان از برخوداری نیروهای کاری از مهارت‌های شغلی و فردی مورد نیاز
  • ارائه مشاوره‌ به مدیران در زمینه منابع انسانی

نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار چیست؟ سید محسن ناظر مدیریت کسب و کار

توسعه مهارت‌های کارکنان با برنامه‌ریزی مدیران بخش منابع انسانی

یکی از مهم‌ترین وظایف و اهداف مدیران منابع انسانی در کسب‌وکارهای پیشرو توسعه‌ مهارت‌های کارکنان است. قطعا استخدام کارکنان ماهر اهمیت بالایی دارد اما با توجه پیشرفت‌های دانش و فناوری و توسعه کسب‌وکار، ارتقا مهارت باید به نوعی روند دائمی تبدیل شود. این روند می‌تواند شامل اختصاص بودجه برای دوره‌های آموزشی و ایجاد انگیزه در کارکنان برای توسعه فردی باشد. یکی دیگر از راهکارها نیز انتقال کارکنان مستعد به بخش‌های دیگر برای افزایش توانایی سازگاری و آموختن تجارب جدید است.

نقش مدیریت منابع انسانی در افزایش وفاداری و تعهد کارکنان

یکی از وجوه پراهمیت در مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار، ارائه مشاوره به مدیران بالاتر است. برای مثال مدیران منابع انسانی می‌توانند راهکارهایی را برای افزایش وفاداری و تعهد کارکنان پیشنهاد دهند.
برخی از راهکارهای مفید در این زمینه را با هم مرور می‌کنیم:
• استقرار نیروها در پست‌های شغلی متناسب با مهارت‌های این افراد و علائق آن‌ها
• ایجاد فرصت‌های رشد شغلی برای کارکنان
• درک نیازهای کارکنان و برنامه‌ریزی برای رفع این نیازها
• دریافت منظم بازخوردهای کارکنان نسبت به امور کسب‌وکار
• ارتباط شفاف، محترمانه و مداوم با کارکنان
• افزایش مهارت‌های کار گروهی در کسب‌وکار

نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار چیست؟ سید محسن ناظر مدیریت کسب و کار

پرورش استعداد کارکنان با برنامه‌ریزی صحیح مدیران منابع انسانی

بخش اعظم کار مدیران و کارکنان بخش منابع انسانی در کسب‌وکارهای موفق معطوف به مدیریت کارکنان فعلی و رشد استعدادهای آن‌ها است. با دستیابی به این هدف، کسب‌وکار می‌تواند از مزیت رقابتی برخوردار شود و مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از کالاهای باکیفیت و محبوب و نیز خدمات باکیفیت را به مشتریان خود عرضه کند. از این امر در دنیای پررقابت کسب‌وکارهای امروزی با عنوان “جنگ برای استعدادها” یاد می‌شود.
برخی از راهکارها نیز در این زمینه عبارتند از:
• آماده‌سازی نیروهای کار برای ایجاد تغییرات در فرآیندهای کسب‌وکار
• طراحی مسیر رشد شغلی برای هر کارمند
• تمرکز بر مهارت‌ها و علائق کارمندان به‌طور همزمان
• استقبال از ایده‌های جدید و سرمایه‌گذاری برای استفاده از این ایده‌ها
• تشریح شفاف اهداف کسب‌وکار برای کارکنان
• ایجاد فرهنگ یادگیری مستمر
• ترویج مربیگری عملکرد (تربیت کارکنانی با توانایی انتقال تجربه به کارکنان دیگر)

مدیریت موفق منابع انسانی چه نتایجی برای کسب و کار دارد؟

برای درک اهمیت نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار کافی است به این موضوع توجه کنیم که اگرچه استخدام از مهم‌ترین وظایف مدیران منابع انسانی است؛ اما آن‌ها در طول سال وظایف و نقش‌های متعددی مانند ارائه مشاوره، تحلیل عملکردهای کارکنان، نقل‌وانتقال درون سازمانی، توسعه مهارت‌های کارکنان و … دارند. از سوی دیگر باید با نتایج عملکرد تیم مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکار آشنا باشید.

نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار چیست؟ سید محسن ناظر مدیریت کسب و کار

در ادامه برخی از نتایج مدیریت موفق منابع انسانی در کسب‌وکارها را با هم مرور می‌کنیم:

کنترل بودجه: مدیریت نیروهای کار در سازمان از استخدام تا امور دیگر دارای هزینه‌هایی برای سازمان است و مدیران منابع انسانی از راهکارهای برای کاهش این هزینه‌ها استفاده می‌کنند
ر افزایش رضایت کارکنان: افزایش وفاداری کارکنان به کسب‌وکار ارتباط مستقیمی با میزان رضایت آن‌ها از کسب‌وکار و از مدیران و سرپرستان دارد. بنابراین مدیران منابع انسانی از راهکارهایی مانند دریافت بازخورد و ارائه فرم‌های نظرسنجی برای تخمین میزان رضایت کارکنان استفاده کرده و سپس راهکارهایی را برای افزایش میزان رضایت کارکنان به مدیران پیشنهاد می‌دهند
ی درک نیازهای آموزشی: هر تغییری در سازمان به‌ویژه در زمان توسعه نیازهای آموزشی جدیدی را ایجاد می‌کند. مدیران منابع انسانی این نیازهای آموزشی را پیش‌بینی و شناسایی کرده و شرایط را برای توسعه مهارت‌ها و آموزش کارکنان ایجاد می‌کنند

• افزایش بهره‌وری نیروی کار: مدیران منابع انسانی از روش‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد کارکنان استفاده می‌کنند. بعد از دریافت اطلاعات لازم می‌توان برای نقل‌وانتقال درون سازمانی، استخدام نیروی جدید یا توسعه مهارت‌های نیرهای فعلی تصمیم گرفت

• حل تعارض بین کارکنان: نقش دیگر تیم مدیریت منابع انسانی، شناسایی تعارضات بین دو کارمند یا یک کارمند و مدیر و حل این تعارضات و ایجاد روابط موثر کاری است

نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت کسب و کار چیست؟ سید محسن ناظر مدیریت کسب و کار

موفقیت یک کسب‌وکار به موفقیت در مدیریت منابع انسانی بستگی دارد.

از استخدام و استقرار کارکنان و درک نیازهای آموزشی تا ایجاد روابط مثبت و موثر کاری بین کارکنان و تیم‌های کاری، حوزه عملکرد بخش مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکارها است. مدیران کسب‌وکارهای کوچک نیز که بخشی مستقل با این نام در محیط کار خود ندارند، از راهکارهای این مدل مدیریتی برای افزایش بهره‌وری نیروهای کار و نیز افزایش رضایت آن‌ها از کسب‌وکار استفاده می‌کنند. در پایان به‌یاد داشته باشید که مدیریت منابع انسانی، مدلی از مدیریت است که نیروی کار را به سرمایه‌هایی ارزشمند برای کسب‌وکارها تبدیل می‌کند.

جهت مطالعه مطالب بیشتر در خصوص مدیریت اینجا کلیک کنید.


فهرست مطالب

Instagram واتساپ واتساپ
ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.